Πάρος: Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας

03 Φεβρουαρίου 2023 15:58

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στο Γραφείο της Κοινότητας Πάρου την8-2-2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα11:00΄ π.μ. , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων περί λήψης αποφάσεων: α)έγκρισης επιλογής χώρου λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών,
β) ίδρυσης λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών και
γ) έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, σύμφωναμε τις διατάξεις
του Ν.4849/5-11-2021.
Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση με θέμα την καταγραφή των αναγκώνγια δενδροφυτεύσεις στα όρια της Κοινότητας Πάρου.
Θέμα 3ο :Πρόταση ονοματοδοσίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos