Πάρος: Εν αναμονή της έκδοσης απόφασης του ΣτΕ για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί

10 Μαρτίου 2023 15:10

Την Τετάρτη 1η Μαρτίου, συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν

11 περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί φορείς της Πάρου κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκατάστασης αιολικού πάρκου στο νησί.

Οι 11 φορείς, εκπροσωπήθηκαν από τη δικηγόρο κα. Αγγελική Καλλία, η οποία ανέπτυξε προφορικά τους λόγους που κατατέθηκαν με την αίτηση ακύρωσης και τους πρόσθετους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να εγκατασταθούν οι σχεδιαζόμενες ανεμογεννήτριες στο νησί

Την 1 Μαρτίου 2023, συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε πενταμελή σύνθεση, η Αίτηση Ακύρωσης που κατέθεσαν 11 περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί Φορείςτης Πάρου, με αριθμό Ε1758/23.7.2020 κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης αιολικών στο νησί μας. Πρόκειται για τηνπροσβολή της απόφασης:«ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/29714/1561/25.5.2020 Τροποποίηση της 177360/18.12.2014 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικοί Σταθμοί ισχύος 218,5 MW (95 Α/Γ) και συνοδών σε αυτό, έργων, που αποτελείται από “ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.”, ισχύος 9,2MW, “ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.” ισχύος 16,1 MW, “ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.” ισχύος 27,6 MW, “ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.” ισχύος 36,8 MW, “ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.” ισχύος 27,6 MW, “ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.” ισχύος 23 MW, “ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.” ισχύος 20,7 MW, “ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.” ισχύος 25,3 MW, “ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.”, ισχύος 32.2 MW, στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, Π. Ν. Αιγαίου και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150kV των ως άνω Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης”” και αφορά: α) στη μείωση του αριθμού των αιολικών πάρκων από εννέα (9) σε επτά (7), εξαιρείται το αιολικό πάρκο “ΒΟΥΡΛΑΣΑ.Ε.” και το αιολικό πάρκο “ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.” (β) στη μείωση του αριθμού των ανεμογεννητριών, από 95 Α/Γ ισχύος 2,3MWέκαστη, σε 76 Α/Γ ισχύος 2,3MWέκαστη με μείωση της συνολικής παραγόμενης ισχύος από 218,5ΜW σε 174,8MW, γ) στην επαναχωροθέτηση μέρους των Α/Γ εντός των πολυγώνων εγκατάστασης και δ) σε τροποποιήσεις σε συνοδά υποστηρικτικά έργα με μείωση του οδικού δικτύου από 52,6 χιλ σε περίπου 40 χιλ.»

 Οι 11 Φορείς εκπροσωπήθηκαν από την δικηγόρο Αγγελική Καλλία, η οποία ανέπτυξε προφορικά τους λόγους που κατατέθηκαν με την Αίτηση Ακύρωσης και τους Πρόσθετους Λόγους, για τους οποίους ζητούμε να μην εγκατασταθούν οι σχεδιαζόμενες ανεμογεννήτριες στο νησί μας. Ιδιαίτερα τόνισε την μοναδικότητα του Κυκλαδίτικου τοπίου της Πάρου, την προοπτική οικονομικής ανάπτυξης του νησιού μας λόγω του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος μας, η οποία παραβλάπτεται με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Τόνισε επίσης ότι η Διοίκηση όφειλε να αξιολογήσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον του νησιού σύμφωνα με την «αρχή της αναλογικότητας» που κατοχυρώνεται στο Ελληνικό Σύνταγμα, στο Ενωσιακό και Εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο, και να εκτιμήσει την «φέρουσα ικανότατα» του οικοσυστήματος της νήσου που δεν επιδέχεται εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Ειδικότερα, οι σχεδιαζόμενες ανεμογεννήτριες θα είναι ορατές από το 84% της Πάρου. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε μελέτες που συνέταξαν για τη Πάρο ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και οικονομολόγοι της Πάρου, που καταδεικνύουν τα προβλήματα από την σχεδιαζόμενη οδοποιία για την διέλευση των ανεμογεννητριών, την σοβαρή οπτική όχληση, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στον τουρισμό.
Τα ανωτέρω όμως, αμέλησε νααξιολογήσει η Διοίκηση,κατά παράβαση της ισχύουσα νομοθεσίας, συνεπώς η προσβαλλόμενη περιβαλλοντική αδειοδότησηπαρανόμως εκδόθηκε και πρέπει να ακυρωθεί.

Η έκδοση της απόφασης του ΣτΕ αναμένεται τους επόμενους μήνες».

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos