Πάρος: Η οικολογία είναι πάνω από όλα πράξη – Σημαντικά έργα «πράσινης» σημασίας και συστάσεις προς τους πολίτες (Βίντεο)

26 Ιουλίου 2023 19:04

Η φιλικότητα προς το περιβάλλον, η εξοικονόμηση πόρων και η ευρύτερη οικολογική διαχείριση, αποτελούν κεντρικά ζητούμενα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Πάρου στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτής της οπτικής, ολοκληρώθηκε πρόσφατα το έργο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Παροικίας (Βιολογικός Παροικίας) ο οποίος παραδόθηκε σε λειτουργία.

Τα βασικότερα στοιχεία του έργου το οποίο αποτελεί μια από τις πρώτες «πράσινες» εγκαταστάσεις στην Ελλάδα είναι τα εξής:

-        Ανακατασκευή της μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων με εγκατάσταση νέου Η/Μ εξοπλισμού

-        Ανακατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων με τοποθέτηση υπερσύγχρονου μηχανήματος για τον καθαρισμό αυτών των ιδιαίτερα επιβαρυμένων λυμάτων

-        Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανήματος αφυδάτωσης ιλύος

-        Κατασκευή νέας μονάδας 3ο – βάθμιας επεξεργασίας για παραγωγή νερού για άρδευση

Τα βασικά οφέλη του έργου είναι τα εξής:

-        Αύξηση της αποδοτικότητας της εγκατάστασης και βελτιωμένη δυνατότητα επεξεργασίας λυμάτων

-        Εξαιρετική ποιότητα παραγόμενου επεξεργασμένου νερού

-        Δυνατότητα για χρήση του επεξεργασμένου νερού για περιαστική χρήση και απεριόριστη άρδευση

-        Εκμηδενισμός οχλήσεων από οσμές και ηχορύπανση

{https://www.youtube.com/watch?v=gF8AT-sbwso}

Η αξία των εργασιών ξεπέρασε το 1.150.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα του ΥΠΕΣ και τη ΔΕΥΑΠ.

Η ΕΕΛ Παροικίας, με την πρόσφατη κατασκευή, με ίδιους πόρους, του Φ/Β πάρκου 500 kW της ΔΕΥΑΠ σε γειτονικό αγροτεμάχιο, γίνεται από τις πρώτες «πράσινες» εγκαταστάσεις αυτού του είδους στην Ελλάδα καθώς καλύπτει το 100% των ενεργειακών αναγκών με ΑΠΕ.

Δεν αρκεί ωστόσο η οικολογική διαχείριση για την βιώσιμη ανάπτυξη. Σημαντικότατη παράμετρος της οικολογικής θεώρησης και πρακτικής είναι και η εξοικονόμηση και διατήρηση των φυσικών πόρων του νησιού. Πόροι, όπως το νερό, που δεν είναι ανεξάντλητοι. Ειδικά φέτος με τις περιορισμένες βροχοπτώσεις και τα μειωμένα κατά συνέπεια αποθέματα, επιβάλλεται η προσεκτική χρήση τους.

Καθώς το καλοκαίρι παρατηρείται αυξανόμενη κατανάλωση νερού, είναι αναγκαίο να γίνεται περιορισμός της άσκοπης χρήσης του από το δίκτυο ύδρευσης.

Στόχος είναι να αποφευχθούν φαινόμενα ανεπάρκειας πόσιμου νερού και διακοπές υδροδρότησης. Η ΔΕΥΑΠ συστήνει αυστηρά να αποφεύγεται κάθε είδους μη απαραίτητη κατανάλωση όπως άρδευση κήπων, πλύσιμο αυλών ή οχημάτων κ.λ.π., για να μειωθεί η πιθανότητα να εμφανιστούν προβλήματα λειψυδρίας μέσα στο καλοκαίρι.

Οι υδάτινοι πόροι του νησιού δεν είναι ανεξάντλητοι, συνεπώς συνίσταται να υιοθετηθούν συμπεριφορές εξοικονόμησης που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των αποθεμάτων τους.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos