Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. – 2η /2011

11 Μαρτίου 2011 21:07

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου. Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας

Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη  16 Μαρτίου 2011 και ώρα 13.00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ  1ο   :   Τεχνικό Πρόγραμμα 2011. 

ΘΕΜΑ  2ο   :  Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή κινητής ξύλινης ράμπας καθέλκυσης σκαφών Ν.Ο.Π.». 

ΘΕΜΑ  3ο   :    Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την « Προμήθεια  WC  τύπου containers λιμένων Πάρου Αντιπάρου»   

                          
Ο Πρόεδρος του

                                                                             
 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

 Πάρου - Αντιπάρου

                                                         
Στέφανος Γαβαλάς         

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos