Πάρος: Συνεδρίαση ΔΕΥΑΠ

28 Αυγούστου 2013 16:32

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων

Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποστολή στοιχείων για την απογραφή του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Αντιπαριώτης Δημήτριος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos