Δημοτική παράταξη για την Πάρο, χωρίς κόμματα, δόγματα, χρώματα

14 Απριλίου 2014 19:14
Συνένωση Δημοτών Πάρου

Αγαπητοί Συνδημότες, όλοι βιώνουμε την καθημερινή και στοχευμένη εξαθλίωση της Ελλάδας και κατ' επέκταση του νησιού μας. Οι κυβερνήσεις έχουν επιφέρει στην Ελλάδα του σήμερα, 2 εκ. ανέργους  (30% πραγματική ανεργία), πάνω από 6000 αυτοκτονίες, εκατοντάδες χιλιάδες  λουκέτα επιχειρήσεων, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής και Παριανής οικονομίας, καθώς και την ανυπόφορη πίεση τόσο των τραπεζών, όσο και των δημόσιων ταμείων, με στόχο την κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων.

Ο Αρτέμης Σώρρας και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός EI-END, κατέθεσαν σε καταπιστευματικό λογαριασμό υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, ομόλογα 600 δις δολ., για την αποπληρωμή του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, με 0.5% επιτόκιο (το οποίο επιστρέφεται στο Ελληνικό δημόσιο μέχρι την απεμπλοκή της χώρας από το αγγλικό δίκαιο και στην συνέχεια άτοκα) και αποπληρωμή σε 100 χρόνια, με δικαίωμα 5ετούς περιόδου χάριτος. Στόχο έχουν την οικονομική απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Ακόμα κατέθεσαν πρόταση χρηματοδότησης των δήμων που περιλαμβάνει, έργα ανάπτυξης, κοινωφελούς και ανταποδοτικού χαρακτήρα (νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, γηροκομεία, οδικό δίκτυο, πάρκα, ύδρευση, ηλεκτροδότηση, λιμάνια, αεροδρόμιο, μαρίνες, κλπ.). Ο δημότης απαγορεύεται, από το πρόγραμμα, να χρεώνεται για την χρήση των υπηρεσιών των έργων αυτών. Ο Δήμος επιλέγει τα έργα ανάπτυξης που επιθυμούν οι δημότες και υποχρεώνει τον «επενδυτή» να χρηματοδοτήσει μελέτες και να κατασκευάσει τα έργα αυτά. Ο «επενδυτής» υποχρεούται να χρησιμοποιήσει, εργολάβους, κατασκευαστές, εργατικό δυναμικό, υλικά, εξοπλισμό, κλπ. πρωτίστως  από τον Δήμο (μέχρι εξαντλήσεως και συνεχεία από γειτονικούς Δήμους), για την εξάλειψη της ανεργίας και τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Το ποσόν που δύναται να αντλήσει ο Δήμος Πάρου ανέρχεται σε 150.000 δολ. ανά εγγεγραμμένο πολίτη (150.000 Χ 12.000 δημότες = 1.8 δις δολ.) , για την υλοποίηση έργων που ως στόχο έχουν την εξυπηρέτηση και ευημερία των πολιτών. Με την άντληση των εν λόγω κεφαλαίων, δημιουργείται ταμείο διαχείρισης. Το ταμείο αυτό ελέγχεται από το Δ.Σ. του Δήμου και τον «επενδυτή», για την διασφάλιση της διαφανούς λειτουργίας του, όπως και την αποπληρωμή των αντλούμενων κεφαλαίων (άτοκα, περίοδος χάριτος 5 έτη, διάρκειας 50 ετών).

Πολύ σημαντικό χρηματοδοτούμενο έργο είναι η αποπληρωμή των δανείων και οφειλών του Δήμου και των νομικών του προσώπων, των δημοτών, προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιους οργανισμούς. Ακόμα ο δημότης δύναται να χρηματοδοτηθεί για την ανάπτυξη της επιχείρησής του. Η χρηματοδότηση είναι άτοκη, με πενταετή περίοδο χάριτος και αποπληρωμή έως 50 έτη".

"Σε περίπτωση που το ταμείο ή ο δημότης δεν μπορέσει να πληρώσει την ετήσια δόση, ο Δήμος δεν φέρει κανένα βάρος ή κατάσχεση διότι δεν υπάρχει εγγύηση του Δήμου ή των δημοτών ως προς τις οφειλές προς το ταμείο διαχείρισης των ως άνω αντλούμενων κεφαλαίων"

Η ομάδα υποστήριξης EI-END της Πάρου έχει καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου όλα τα απαραίτητα έγγραφα και  την έκθεση νομιμότητας της άνω πρότασης. Επίσης είχε αιτηθεί στον πρόεδρο του Δ.Σ. να καλέσει εντεταλμένο εισηγητή για την ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων για την πρόταση αυτή, τον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 18 Φεβρουαρίου 2014. Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ., παρότι το θέμα έχει κριθεί νομικά και προβλέπεται σαν διαδικασία από το πρόγραμμα Καλλικράτης, τέθηκε θέμα διαδικασίας. Έτσι οι δημοτικοί σύμβουλοι (εκτός τριών), αρνήθηκαν, και μέχρι σήμερα αρνούνται να συζητηθεί αίτημα 140 δημοτών!

Η πρόταση αυτή ενδιαφέρει όλη την Παριανή κοινωνία.

Η Πάρος έχει ανάγκη την υποστήριξή μας.

Όταν οι θεσμοί αδρανούν οι δημότες οφείλουν να αναλάβουν δράση.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos