Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

17 Νοεμβρίου 2014 19:49

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β' 1492/2007, σας προσκαλούμε

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 21η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση εκδήλωσης για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Θέμα 2ο: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 3ο: Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το έτος 2015 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο: Έγκριση συμμετοχής των εργαζομένων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κ. Δ. Γεωργιάδη και κ. Γ. Μπαμπούνη, στο 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής.

Θέμα 5ο: Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ' αριθ. 2052/2014 Ανακοίνωσης – Γνωστοποίησης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos