Πάρος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

15 Δεκεμβρίου 2014 16:49

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την

Παρασκευή 19/12/2014 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. & έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Ι.Δ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το έτος 2015 στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 του Κ.Π.Π.Α. & έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. για το έτος 2015 στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου & έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Λ.Τ. Πάρου - Αντιπάρου για το έτος 2015 στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. & έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. για το έτος 2015 στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση για την αποζημίωση Προέδρου, Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου των: α) Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου, β) Κ.Π.Π.Α., γ) Δ.Λ.Τ. Πάρου – Αντιπάρου, δ) ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων Δήμου Πάρου έτους 2015.

ΘΕΜΑ 7ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών.

ΘΕΜΑ 8ο: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πάρου έτους 2013.

ΘΕΜΑ 9ο: Απαλλοτρίωση έκτασης στη θέση «Καμινάκια» της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos