Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

16 Ιανουαρίου 2015 17:08

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 21/1/2015 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απαλλοτρίωσης έκτασης στη θέση Καμινάκια της Δ.Κ. Μάρπησσας.

ΘΕΜΑ 2ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για τμήμα του οικισμού Κουκουμαυλές της Δ.Κ. Παροικίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διάνοιξης χάνδακος στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Παροικίας από δεξαμενή Αγ. Υπακοής έως δεξαμενή Αγ. Αναργύρων.

ΘΕΜΑ 4ο: Επανέλεγχος Καταφυγίων Άγριας Ζωής στη νήσο Πάρου.

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ανώτατου ποσοστού τρίκυκλων & τετράκυκλων οχημάτων επιχ/σεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών τρίτροχων & τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση της υπ' αριθμό 344/2014 απόφασης του ΔΣ με θέμα «Έγκριση προγραμματισμού δράσεων γραφείου τουρισμού για το έτος 2015»

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης που αφορά την «παράθεση γεύματος στον Δήμαρχο, στους Αντιδημάρχους και στα μέλη της Φιλαρμονικής του Δήμου Σύρου που θα παρευρεθούν στο νησί μας για τον εορτασμό της Παναγίας Παντάνασσας».

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για την κοπή πεύκων στην περιοχή Λιβάδια Παροικίας Πάρου.

ΘΕΜΑ 9ο : Αίτημα της κ. Αγγελικής Καρακατσάνη για μείωση του ετήσιου μισθώματος του κυλικείου στου Γενικού Λυκείου Νάουσας Πάρου.

ΘΕΜΑ 10ο : Αίτηση πολίτη για αποκατάσταση οδού στην περιοχή Πούντα της Δ.Κ. Παροικίας.

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός δικηγόρου που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο Πάρου στην προσφυγή για τις ανεμογεννήτριες (Απόφαση 69/2014).

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στον παραδοσιακό οικισμό της Δ.Κ. Παροικίας

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης για την έναρξη των διαδικασιών ένταξης της νήσου Πάρου στις Ιερές Νήσους.

ΘΕΜΑ 14ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου & του αναπληρωτή του ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής που αφορά θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΘΕΜΑ 15ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου & του αναπληρωτή του ως μέλους στις επιτροπές για θέματα που αφορούν α)άδειες εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, β) χαρακτηρισμός παραλιών ως πολυσύχναστων, γ) πρόσληψη ναυαγοσωστών κ.λπ.

ΘΕΜΑ 16ο : Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης προς και επιστροφής από την Πάρο μελών της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Θεραπεία = Ελπίδα».

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση για την κάλυψη των εξόδων διαμονής & μετακίνησης των ειδικών του κλιμακίου Πάρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Β.Α. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2015.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο «Μέτρα αντιστήριξης για την προστασία αγροτικής οδού παραπλεύρως του ΧΑΔΑ Νάουσας».

ΘΕΜΑ 20ο : Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας υπαίθριου εμπορίου.

ΘΕΜΑ 21ο : Γνωμοδότηση για την χορήγηση παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου, έκτασης 48467 τ.μ., στη θέση Τούρλες του Δήμου Πάρου στην Πάρο, στην επωνυμία Λατομεία Μαρμάρων Πάρου – Αδελφοί Ρήγα Α.Ε.Β.Ε.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos