Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Πάρου

28 Ιανουαρίου 2015 12:01

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του ν. 3852/2010 καλείστε να προσέλθετε

σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 3η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη

και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ρύθμισης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών βάσει του άρθρου 51 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν.4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-10-2014 τεύχος Α).

Θέμα 2ο Καθορισμός νέων κοινόχρηστων χώρων για την παραχώρηση της χρήσης, καθώς και των ανάλογων τελών χρήσης.

Θέμα 3ο Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου Δ τριμήνου οικονομικού έτους 2014.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos