Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς

06 Μαρτίου 2015 15:46

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς σε συνεδρίαση, στις 10 /3 /2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6,30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αίτημα Παναγάκου Αλέξανδρου για δημοπρασία παραλίας, για χρήση ενοικίασης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Θέμα 2ο: Πρόσληψη εποχιακού φύλακα για την φύλαξη του παραλιακού δρόμου Αλυκής του καλοκαιρινούς μήνες.
Θέμα 3ο: Επέκταση ηλεκτρικού δικτύου και φωτιστικών σωμάτων από το ξενοδοχείο «Γαλάτης» έως το «λιμανάκι πρέσβη» καθώς και επανατοποθέτηση φωτιστικών στο «λιμανάκι πρέσβη» και συντήρηση στα υπάρχων φωτιστικά.
Θέμα 4ο: Επέκταση πλακόστρωσης μετά από το ξενοδοχείο «Γαλάτης» εως προβλήτα «λιμανάκι πρέσβη».
Θέμα 5ο: Ηλεκτροδότηση οστεοφυλάκιου.
Θέμα 6ο: Επέκταση πλακόστρωσης προς Πίσω Αλυκή και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.
Θέμα 7ο: Εκδηλώσεις παραμονής Αγίου Γεωργίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos