Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΑΕ

10 Ιουνίου 2015 15:55

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΑΕ που θα γίνει την Δευτέρα 29/06/2015 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:
Παρουσίαση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της εταιρείας, την οικονομική της θέση καθώς και την προβλεπόμενη πορεία της.

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014.

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

ΘΕΜΑ 4ο:
Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήση έτους 2015.

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση αποζημίωσης στον Αντιπρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αγορανομικό υπεύθυνο της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ο:
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos