Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς

28 Ιουλίου 2015 23:35

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς σε συνεδρίαση, στις 30/7/2015 ημέρα Πέμπτη και ωρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Τεχνικό και επιχειρησιακό πρόγραμμα για το Δήμο Πάρου,το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου και τη ΔΕΥΑΠ

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης αναψυχής –επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος του κ. Καββαδία Αλέξανδρου του Αθανασίου στην περιοχή Αλυκή ΔΚ Αγκαιριάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos