Συνερίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

06 Οκτωβρίου 2015 13:03

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, και του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 6-10-2015 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

 

Έλεγχος και έγκριση οικονομικού απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1-1-2014 έως 31-12-2014 του Δήμου Πάρου Το θέμα προέρχεται από τη συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου 2015, η οποία αναβλήθηκε λόγω αδυναμίας προσέλευσης του ορκωτού λογιστή.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Σαραντινός Χριστόδουλος
– Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos