Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

22 Ιανουαρίου 2016 22:07

test1

test2

test2

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 27/01/2016 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής του υποέργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού θραύσης - κοσκίνησης αδρανών και συνοδών ειδών» της πράξης με τίτλο «προμήθεια εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου – Αντιπάρου» με κωδικό MIS 355435, για το τμήμα 1: «Προμήθεια ενός (1) κάδου θραυστήρα, ενός (1) κάδου κόσκινου και ενός (1) ηλεκτρομαγνήτη διαχωρισμού» & για το τμήμα 2: «Προμήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα με κάδο και σφυρί».

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής κατά κ. Ιωάννη Τσοπάνη, για παράβαση των όρων παραχώρησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Δ.Κ. Νάουσας Πάρου.

ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την διάνοιξη χάνδακος σε δημοτικό δρόμο εντός σχεδίου οικισμού στη θέση «Αγία Παρασκευή» της Δ.Κ. Νάουσας Πάρου.

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων Δήμου Πάρου έτους 2016.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για την αποτύπωση σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα των θέσεων των περιπτέρων και τα επιτρεπόμενα εμβαδά στον κοινόχρηστο χώρο περιμετρικά των περιπτέρων.

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου & του αναπληρωτή του ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής που αφορά θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου & του αναπληρωτή του ως μέλους στις επιτροπές για θέματα που αφορούν α) άδειες εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, β) χαρακτηρισμός παραλιών ως πολυσύχναστων, γ) πρόσληψη ναυαγοσωστών κ.λπ.

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή–παράδοση δημοτικών ακινήτων Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης επί πρότασης της Δ.Κ. Πάρου για την αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου στο Λιμάνι Παροικίας.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Νικηφόρου Κυπραίου & Κωνσταντίνας Αλιπράντη στη Νάξο στις 29/01/2016 με επιστροφή στις 30/01/2016 για το CLLD Σύμπραξη Παροναξίας.

ΘΕΜΑ 13ο : Αιτήματα δημοτών για την διαγραφή προστίμων λόγω παράνομης στάθμευσης.

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου «Συντήρηση Αίθουσας Αγίου Αθανασίου».
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos