Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

15 Ιουλίου 2016 18:37

test1

test2

test2

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 21/07/2016 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού έναρξης της 6-7-2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου

2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων κλεισίματος χρήσης 31-12-2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου

3. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων κλεισίματος χρήσης 31-12-2012 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου

4. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων κλεισίματος χρήσης 31-12-2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου

5. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων κλεισίματος χρήσης 31-12-2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου

6. Αποδοχή και έγκριση μελέτης έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων» και δημοπράτησή του

7. Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου «Τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας στο Λογαρά»

8. Λήψη απόφασης περί τοπικής κανονιστικής διάταξης για τον προσδιορισμό χώρων, θέσεων και καθορισμού τέλους σχετικά με τις άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε θρησκευτικές εορτές «εμποροπανήγυρεις» και ορισμός επιτροπών

9. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μ.Π.Ε.που αφορά «Λειτουργία-Βελτίωση-Επέκταση υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στην Αλυκή (Αγκαιριά) Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων»

10. Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από καταπάτηση με αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή Λολαντώνης της Δ.Κ. Μάρπησσας

11. Αίτημα κ. Αυγής Καλογιάννη του Γεωργίου για τη διέλευση αγωγού ύδρευσης μέσα από βοσκότοπο

12. Λήψη απόφασης για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στη θέση «Ζευλάκι» Δ.Κ. Παροικίας Δήμου Πάρου

13. Διάνοιξη χάνδακος σε δρόμο στο Καμάρι Αγκαιριάς της Δ.Κ. Αγκαιριάς (Αίτημα κ. Kathleen Cortebeeck

14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πάρου στην επιτροπή για τις ανεμογεννήτριες

15. Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου, για χώρο στάθμευσης, στη Δ.Κ. Αγκαιριάς και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων

16. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών (παρ. 1 άρθρο 26 του ΝΔ 318/69)

17. Λήψη απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάρου» μετά από διαπραγμάτευση

18. Απαλλαγή του Προέδρου της Δ.Κ. Πάρου από την Επιτροπή καταλληλότητας ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου λόγω κωλύματος (Αρ. Απόφασης 187/2016)

19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2016

20. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

21. Σύσταση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πάρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016

22. Αίτημα πολιτών για διόρθωση σφάλματος του Γ.Π.Σ. Πάρου που αφορά τον χαρακτηρισμό της περιοχής «Κριός-Παραλίας Μαρτσέλο» ως υδροβιότοπου

23. Διαγραφή τελών και προστίμων βεβαιωμένων ακαθαρίστων εσόδων και τελών διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2009 (παραγρ. 1δ και 2 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006)

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Σαραντινός Χριστόδουλος – Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos