Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου

06 Οκτωβρίου 2016 16:00

Μετά από ενέργειες του Δήμου Πάρου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες και ελήφθησαν οι αδειοδοτήσεις για τα έργα «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροικιά Δήμου Πάρου» και «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου».

Οι παραπάνω μελέτες υπεβλήθησαν στην αντίστοιχη πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Οι δύο πράξεις αξιολογήθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, την οποία ευχαριστούμε για τη συμβολή της, λαμβάνοντας την πρώτη θέση για την "Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου", επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 705.645,17 ευρώ, και την πέμπτη θέση για την "Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος- Παροικιάς Πάρου", επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.669.193,55 ευρώ, στον πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων.Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που με την απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, δύο έργα ύδρευσης εξαιρετικής σημασίας για το νησί της Πάρου εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η υλοποίηση των έργων αυτών θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του ζητήματος της επάρκειας και διαχείρισης των υδάτων και θα προσφέρει τη δυνατότητα αποδοτικής χρήσης των πόρων για την αειφορική ανάπτυξη του νησιού μας.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos