Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου

14 Οκτωβρίου 2016 15:26

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση επιτροπών βάση του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ. 147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» έτους 2016

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 1ου Λογαριασμού της μελέτης «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) λιμένα Πάρου

ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση για αίτημα πολίτη

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση παραχώρησης χώρου εντός λιμενικής ζώνης λιμένα Αντιπάρου για δύο θέσης ταξί

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση για παραχώρηση χώρου στάθμευσης για ΑΜΕΑ στον λιμένα
Αντιπάρου..

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου - Αντιπάρου

Καραχάλιος Σταύρος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos