Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

21 Οκτωβρίου 2016 13:51

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 26η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2016.

Θέμα 2ο: Αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής των νηπίων στους σταθμούς της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 3ο: Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 4ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 5ο: Διάθεση των Δημοτικών Χώρων Τέχνης.

Θέμα 6ο: Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος Κ.Η.Φ.Η.

Θέμα 7ο: Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Κ.Η.Φ.Η.

Θέμα 8ο: Αγορά εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 9ο: Συζήτηση επί του αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos