Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Πάρου

25 Νοεμβρίου 2016 17:01

Οσον αφορά τα δημοσιεύματα σχετικά με την απόρριψη των προτάσεων του Δήμου Πάρου για υποδομές πρόνοιας θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής προς ενημέρωση των πολιτών:


Στις 24 Αυγούστου 2016 ανακοινώθηκε ότι μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας» έως τις 07/11/2016. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι Υπηρεσίες του Δήμου εκπόνησαν και διεκπεραίωσαν τα παρακάτω:

Για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μαρμάρων υποβλήθηκαν τα εξής :
· Οι απαιτούμενες αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του Δήμου Πάρου
· Τα απαιτούμενα εγχειρίδια διαδικασιών
· Τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν την επιχειρησιακή και διαχειριστική ικανότητα
· Συμβολαιογραφική απόκτηση πράξης γης
· Έκθεση προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α.
· Αρχιτεκτονική μελέτη (σε επίπεδο οριστικής μελέτης)
· Στατική Μελέτη (σε επίπεδο οριστικής μελέτης)
· Η/Μ μελέτες ((σε επίπεδο οριστικής μελέτης)
· Μελέτη παθητικής Πυρασφάλειας (σε επίπεδο οριστικής μελέτης)
· Αναλυτικές προμετρήσεις – τεχνική έκθεση – Προϋπολογισμός

Ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκαν οι μελέτες σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής είναι το γεγονός ότι τα παραπάνω θα εκπονηθούν μετά την έγκριση των αρχιτεκτονικών από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, οπότε να τροποποιηθούν καταλλήλως με τις τυχόν παρατηρήσεις του. Στο τεχνικό δελτίο πράξης αναφέρθηκε ότι τα παραπάνω θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2017, ημερομηνία μέχρι την οποία ούτως ή άλλως δε θα μπορούσε να γίνει καμία περαιτέρω ενέργεια εξαιτίας των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών για έγκριση της ένταξης του έργου στον προϋπολογισμό του Δήμου. Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θεωρούμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
Για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας αναφέρθηκε στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, ότι το κτίριο που προτείνεται προς κατασκευή και θα εξυπηρετεί ίδιο αριθμό βρεφών και νηπίων με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μαρμάρων, οπότε οι προδιαγραφές είναι ίδιες και η κατασκευή θα είναι παρόμοια. Γι’ αυτό τον λόγο και δεν εστάλησαν οι συγκεκριμένες μελέτες ξεχωριστά.

Η παραπάνω λύση (της παρόμοιας κατασκευής) έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις πανελλαδικά για εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω μελέτες, ενέργειες καθώς και η υποβολή των παραπάνω έγιναν από τις Υπηρεσίες του Δήμου Πάρου με μηδενικό κόστος για το Δημόσιο (συμβούλων, μελετητών κλπ.).
Ο Δήμος Πάρου θα συνεχίσει να διεκδικεί την ένταξη σε προγράμματα που αφορούν έργα ζωτικής σημασίας για το νησί μας.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos