Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

07 Ιουλίου 2017 15:23

Καλείσθε την 11η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 2ο Έγκριση αποδέσμευσης ποσού προϋπολογισμού 2017

Θέμα 3ο Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ.αρ. 39/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πάρου που αφορά ασφαλιστικά μέτρα

Θέμα 4ο Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ.αρ.. 69ΕΙΔΠΙΝ/2017απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου με την οποία έγινε δεκτή η από 26-05-2016 αγωγή των Καλλιόπης ,χήρας Δημητρίου ,Παναγιώτη Σιγάλα του Δημητρίου και Μαρίας Σιγάλα του Δημητρίου

Θέμα 5ο Έγκριση πρακτικών δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στην περιοχή της Νάουσας για να εξυπηρετεί το λιμάνι και τον οικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 6ο Έγκριση πρακτικών δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στην περιοχή της Παροικίας πλησίον του Δημοτικού σταδίου της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 7ο Έγκριση πρακτικών δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στην περιοχή «Δρυός» εκατέρωθεν του δρόμου που οδηγεί στο λιμάνι της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 8ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου.

Θέμα 9ο Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου».

Θέμα 10ο Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο « Φόρτωση και μεταφορά μπαζών – φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων του Δήμου Πάρου».

Θέμα 11ο ΄Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουνίου 2017 στον « Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου» για την εργασία :ʺ Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου ʺ

Θέμα12ο Καθορισμός όρων δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πάρου στην Παροικία.

Θέμα13ο Καθορισμός όρων δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos