Συνεδρίαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Πάρου στις 31 Αυγούστου

25 Αυγούστου 2017 15:24

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης».
Θέμα2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων».
Θέμα3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο αυτόνομων μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού».
Θέμα4ο: Υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.
Θέμα5ο: Έγκριση μελέτης «Αντικατάσταση δικτύου Νάουσας από Swiss Home προς Παροικιά» και εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία.
Θέμα6ο: Έγκριση μελέτης «Μεταφορά δικτύου στο Κρωτήρι» και εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos