Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Πάρου

23 Οκτωβρίου 2017 15:25

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Θέμα2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Θέμα3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο αυτόνομων μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού».
Θέμα4ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τη «Συλλογή και μεταφορά λυματολάσπης από ΒΙΟ.ΚΑ. Πάρου».
Θέμα5ο: Αλλαγή (μείωση) προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας στα συστήματα αυτοματισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Θέμα6ο: Έγκριση τηλεφωνικής σύνδεσης στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟ.ΚΑ. Μάρπησσας.
Θέμα7ο: Αίτηση κ. Αντιπαριώτη Άννας για πραγματοποίηση της πρακτικής της άσκησης στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Θέμα8ο: Αιτήσεις δημοτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos