Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

17 Νοεμβρίου 2017 14:28

Καλείσθε την 23η Νοεμβρίου 2017 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Εκμετάλλευση Λατομείου μαρμάρου σε έκταση 131.689,5 m2 με συνοδά και επιμέρους έργα και επεμβάσεις σε συνολική έκταση 265.647,57 m2 στηθέση «Τούρλες» της Τοπικής Κοινότητας Κώστου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο.) που αφορά : «Κατασκευή και λειτουργία σταθμού βιομάζας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος500 kw με καύση βιορευστών (μη βρώσιμα φυτικά έλαια) από την εταιρεία “RENECO OE” σε γήπεδο εμβαδού 66,32 m2 στη θέση «Ράχες» του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο.) που αφορά : «Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου στη θέση « Πούντα» της Κοινότητας Μάρπησσας της Νήσου Πάρου του Νομού Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos