Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

14 Δεκεμβρίου 2017 17:43

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 18η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Δέσμευση ποσών των υποχρεωτικών δαπανών από κωδικούς του προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2017 κατόπιν της Γ’ αναμόρφωσης του.
Θέμα 2ο: Αποδοχή χορηγιών
Θέμα 3ο: Ανανέωση Μισθωτηρίου Συμβολαίου που αφορά το πρόγραμμα Βρεφονηπιακός Σταθμός Παροικίας «Τα Μελισσάκια»
Θέμα 4ο: Ανανέωση Μισθωτηρίου Συμβολαίου που αφορά στο πρόγραμμα Κ.Η.Φ.Η.
Θέμα 5ο: Αποδοχή αίτησης φιλοξενίας νηπίου στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια».
Θέμα 6ο: Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων τέλους χρήσης.


Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos