Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

12 Ιανουαρίου 2018 16:56

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 17η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Δέσμευση ποσών των υποχρεωτικών δαπανών από κωδικούς του Προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2018.
Θέμα 2ο: Ορισμός επιτροπής προσλήψεων – αξιολόγησης προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 3ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων – εργασιών – προμηθειών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 4ο: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 5ο: Προγραμματισμός πρόσληψης μόνιμου προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 6ο: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Θέμα 7ο: Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων.
Θέμα 8ο: Έγκριση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.
Θέμα 9ο: Προτάσεις για επισκευές στην αίθουσα τέχνης «Άγιος Αθανάσιος».
Θέμα 10ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 89/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα «Θέματα που αφορούν το Δημοτικό Ωδείο Πάρου».
Θέμα 11ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Β’θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου και Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 12ο: Έγκριση παραχώρησης χώρου.
Θέμα 13ο: Έγκριση δαπάνης κινητής τηλεφωνίας
Θέμα 14ο: Θέματα που αφορούν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας»
Θέμα 15ο: Πρόταση για ορισμό Ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης οικονομικού έτους 2017 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos