Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε έκτακτη συνεδρίαση

31 Ιανουαρίου 2018 20:22

Καλείσθε την 01η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Συγκρότηση επιτροπών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων του Δήμου Πάρου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2 (ΔΝΣ/οικ6/ΦΝ466 26-01-2018) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από την 22-01-2018 οι Επιτροπές για τη διεξαγωγή διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση της ειδικής πλατφόρμας του ΜΗ.Μ.Ε.Δ. Εν όψει επικείμενων προγραμματισμένων διαγωνισμών είναι ανάγκη η συγκεκριμένη απόφαση να ληφθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos