Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Π.Α

16 Φεβρουαρίου 2018 13:46

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 20/02/2018 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφιση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου –Αντιπάρου

Καραχάλιος Σταύρος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 20/02/2018 και ώρα 11:30 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση του κρηπιδώματος του προσήνεμου μώλου και του παραλιακού κρηπιδώματος στο Α/Κ (στην περιοχή ΚΑΛΕΛΕ) του λιμένα Πάρου
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση
Χερσαίου χώρου του Αλιευτικού Καταφυγίου Αμπελά Ν. Πάρου & Ενίσχυση του λιμενοβραχίονα με Φ.Ο.»

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου –Αντιπάρου

Καραχάλιος Σταύρος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos