Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου

30 Απριλίου 2018 14:34

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 04/05/2018 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση διάθεσης και καθορισμός όρων για χρήση υπηρεσιακού οχήματος  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πάρου και έγκριση οδήγησης κατ΄ εξαίρεση από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αποφαινομένων οργάνων για έργα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
ΘΕΜΑ 3ο: Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο διαμόρφωση διαδρόμου διέλευσης πεζών για άρση επικινδυνότητας Κεντρικού Λιμένα Πάρου.
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών στο έργο : <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ>>.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση για αίτημα του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.
ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα Πάρου.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου - Αντιπάρου

Καραχάλιος Σταύρος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos