Συνεδριαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

22 Ιουνίου 2018 17:21

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 26-06-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο:
Ενημέρωση του Δ.Σ. για την επιχορήγηση του Δήμου Πάρου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την επισκευή-συντήρηση των υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδων).
Εισηγητής: Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης.
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κ. Αθανάσιος Μαρινόπουλος.
ΘΕΜΑ 3ο:
Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. & αντικατάστασή του.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση μέλους στα Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. και στις Επιτροπές.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος
ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. κ. Μικές Λεοντής.
ΘΕΜΑ 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών (παρ.1 άρθρο 26 του Ν.Δ. 318/69).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.
ΘΕΜΑ 8ο:
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών προς εξεύρεση και μίσθωση ακινήτων για την Τ.Κ. Λευκών και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δ.Κ. Αγκαιριάς και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.
ΘΕΜΑ 10ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Μαλάμου Κυριακής του Πέτρου για κατασκευή πεζοδρομίου σε δημοτικό δρόμο στη θέση «Πλάκα» Νάουσας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 11ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Κονδύλη Παναγιώτη για κοπή δένδρων σε δημοτικό χώρο στη περιοχή Λιβάδια Παροικίας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 12ο: Διάνοιξη χάνδακος σε δρόμο στη θέση «ΑΠΙΑΝΕΣ» Δ/Κ Αγκαιριάς για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης κατόπιν αιτήματος της ΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΝΕ ΟΙΚΟΣ.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 13ο: Διάνοιξη χάνδακος σε δρόμο στη περιοχή «Αγ. Ειρήνη» Δ/Κ Πάρου για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης κατόπιν αιτήματος της Παρούλα Σγουρίδου συζ. Σωκράτη.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 14ο: Διάνοιξη χάνδακος σε δημοτικό δρόμο στη περιοχή «Αγ. Ανάργυροι» Δ/Κ Νάουσας για σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ κατόπιν αιτήματος της Barbara Lallas του Φαίδωνα.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 15ο: Διάνοιξη δύο κάθετων τομών σε δρόμο στη περιοχή «Θόλος ή Θολάκια» Παροικίας για την τοποθέτηση αγωγού άρδευσης κατόπιν αιτήματος της Αγγελικής Σκιαδάς του Ιωάννου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή παραχώρησης οικοπεδικού τμήματος σε κοινή χρήση για διαπλάτυνση κοινόχρηστης οδού.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προβολή του Δήμου Πάρου μέσω της Τεχνολογίας Εικονικής και Διευρυμένης Πραγματικότητάς (VR-360)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια γεύματος τεσσάρων ατόμων για οκτώ ημέρες».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Κάλυψη εξόδων διαμονής τεσσάρων ατόμων για οκτώ ημέρες».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Φιλοξενία Γερμανίδας blogger για τέσσερις ημέρες».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Παροχή υπηρεσιών σχετικά με την προβολή και διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, την επικοινωνία και δημοσιότητα, με σκοπό την προβολή και ανάπτυξη του νησιού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού GREEK TRAVEL SHOW».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών που εκτελέστηκαν τα διαστήματα 01 Απριλίου έως 30 Απριλίου και 01 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2018 στα κοιμητήρια του Δήμου Πάρου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια ενδεικτικών πινακίδων».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Καθαρισμός – διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη της Δ.Κ. Πάρου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια Υλικού για καθαρισμό επιφανειών από graffiti Δήμου Πάρου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Δήμου Πάρου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

 

Βατίστας Ρούσσος

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos