Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

12 Ιουλίου 2018 18:12

Καλείσθε την 16η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018

Θέμα 2ο΄Εγκριση του από 04-07-2018 πρακτικού Νο 1 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικής προσφοράς) συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια οχημάτων για την εξυπηρέτηση των συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου»

Θέμα 3ο ΄Εγκριση του πρακτικού Νο 2α του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: « Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 4ο Καθορισμός των όρων για τον ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου : « Κατασκευή γηπέδου πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης στον Κώστο του Δήμου Πάρου».

Θέμα 5ο ΄Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουνίου 2018 στον Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου με διακριτικό τίτλο «AL ME DA XYL- Δασοτεχνικά και έργα πρασίνου» για την εργασία : «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 6ο Καθορισμός όρων της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 7ο Καθορισμός όρων της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς του Δήμου Πάρου.

Θέμα 8ο Καθορισμός όρων της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου ως χώρου αποθήκης για την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 9ο Καθορισμός όρων της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Λευκών του Δήμου Πάρου.

Θέμα 10ο Καθορισμός όρων της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου ως γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τοπική Κοινότητα Λευκών του Δήμου Πάρου.

Θέμα 11ο Καθορισμός όρων της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου ως γηπέδου καλαθοσφαίρισης στην Τοπική Κοινότητα Λευκών του Δήμου Πάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos