Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

12 Οκτωβρίου 2018 16:15

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 16-10-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο:
6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 2ο:
7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 3ο:
Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη κα. Άννα Αντωνοπούλου

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου και απόδοση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ. και την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος .

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διήμερου συνεδρίου με τίτλο «Αναζήτηση ενός μοντέλου Αειφόρου Ανάπτυξης για το μέλλον της Πάρου».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 6ο:
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 ( άρθρο 222).
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 7ο:
Παραχώρηση δουλείας όδευσης σε ιδιωτικό γήπεδο το οποίο στερείται πρόσβασης σε δρόμο μέσα από δημοτικό ακίνητο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση MASTER PLAN Δημοτικού ακινήτου «πρώην κοινοτικού CAMPING» στη θέση Λειβάδια της Δ.Κ. Πάρου Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 9ο:
Ορισμός επιτροπής εκτίμησης του άρθρου 7 του ΠΔ 270/1981 για τον καθορισμό κατώτερου μισθώματος για την εκμίσθωση του τέως δημοτικού ξενώνα Νάουσας Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 10ο:
Λήψη απόφασης περί αιτήματος ανανέωσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 11ο: Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/75 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 123/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Έργα λειτουργίας – Βελτίωσης - Επέκτασης υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στην Αλυκή Δ. Πάρου Ν. Πάρου».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Χερσαίου χώρου του αλιευτικού καταφυγίου Αμπελά Ν. Πάρου & ενίσχυση του λιμενοβραχίονα με Φ.Ο.».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. ως προς τη χρήση «επί έλασσον» δαπανών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 16ο:
Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για τμήμα του οικισμού στη θέση «Καλάμι» της Δ.Κ. Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 17ο: Διάνοιξη χάνδακος σε δρόμο στη θέση «Κάμπος - Αλυκή» της Δ/Κ Αγκαιριάς για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης κατόπιν αιτήματος του κ. Μουτζουρούλια Γεωργίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στη θέση Πλάκα Νάουσας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 19ο: Αντικατάσταση εκπροσώπου Δήμου Πάρου στην εξειδικευμένη ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ–ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ–ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΟΙΝΟΥ & ορισμός εκπροσώπου στην έκθεση PHILOXENIA 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου .

ΘΕΜΑ 21ο: Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 22ο: Καταβολή αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ/Σ κ. Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση κάλυψης εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ωρολογίου προγράμματος χρήσης αθλητικών χώρων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos