Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου

18 Οκτωβρίου 2018 14:50

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 22/10/2018 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου,
οικονομικού έτους 2017.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 22/10/2018 και ώρα 11:30 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση αποδοχής χρηματοδότησης σύμφωνα με την ένταξη του έργου με τίτλο «Έργα Ενίσχυσης του λιμενοβραχίονα του Αλιευτικού καταφυγίου Αμπελά, νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι).
ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου – Αντιπάρου

Καραχάλιος Σταύρος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos