Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας: Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου - Αντιπάρου (2018)

31 Οκτωβρίου 2018 15:27

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση:


Αποφασίζει Ομόφωνα Εγκρίνει το από 02 Οκτωβρίου 2018 Πρακτικό Δημοπρασίας(στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) για το έργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Πάρου - Αντιπάρου (2018) », προϋπολογισμού διακήρυξης 800.000,00 € με Φ.Π.Α, αποδέχεται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ - ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε., η οποία προσέφερε συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς (με Γ.Ε. Ο.Ε., χωρίς απρόβλεπτα , αναθεώρηση , Φ.Π.Α. ) 405.172,06 €, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,67%,εγκρίνει την εν λόγω δαπάνη και την αναδεικνύει ως τελικό ανάδοχο .

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos