Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

12 Νοεμβρίου 2018 16:54

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 16-11-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο:
Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πάρου για το έτος 2019.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Γ’ τρίμηνο οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.
ΘΕΜΑ 3ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Μαραθίου – Βουνίων Πάρου «ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» για την ανάκληση της υπ’ αριθμό 109/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 4ο:
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξεύρεση και αγορά ή μίσθωση ακινήτου για την κατασκευή καταφυγίου ζώων συντροφιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.
ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πάρου για το έτος 2019.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 7ο:

Λήψη απόφασης για το ύψος και τον τρόπο καταβολής και είσπραξης των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ανά θέση υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου για το έτος 2019.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 8ο:
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (άρθρο 222).
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.
ΘΕΜΑ 9ο:
Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πραγματοποίησης και διάθεσης πίστωσης δαπάνης έτους 2018.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ίδρυσης Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου στην Πάρο και καθορισμός ενδεικτικά χώρου στέγασής του.
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας κ. Χριστόφορος – Γεώργιος Σαραντινός.
ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για αποστολή πρότασης σε όλους τους αρμόδιους φορείς για τροποποίηση της νομοθεσίας σε ότι αφορά την έγκριση ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας κ. Χριστόφορος – Γεώργιος Σαραντινός.
ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για το έργο «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον περιφερειακό Λευκών Δήμου Πάρου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων» και έγκριση διενέργειας της προμήθειας με την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης με θέμα «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων Δήμου Πάρου».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 17ο: Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου ύψους 20.000,00€ από ΣΑΤΑ, για την συντήρηση & επισκευή σχολικών κτηρίων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Π/βάθμιας Εκπ/σης κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.
ΘΕΜΑ 18ο: Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου ύψους 5.000,00€ από ΣΑΤΑ, για την συντήρηση & επισκευή σχολικών κτηρίων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δ/βάθμιας Εκπ/σης κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.
ΘΕΜΑ 19ο: Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης για την λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης & ημερήσιας αποζημίωσης.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos