Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς

04 Νοεμβρίου 2019 22:25

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 84, 86,88, 89 και 90 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς σε συνεδρίαση, στις 6/11/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1: Εξεύρεση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Αλυκή ,της
Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς.

Θέμα 2: Αιτήματα πολιτών που αφορούν τα κοιμητήρια της Δημοτικής Κοινότητας
Αγκαιριάς..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos