Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

27 Φεβρουαρίου 2020 16:46

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε


σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 04η Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ορισμός υπευθύνου για την εγκατάσταση και χρήση του ηχητικού συστήματος της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 2ο: Έγκριση εξόδων επισκευής και αγοράς υλικών της μικροφωνικής εγκατάστασης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 3ο: Έγκριση εξόδων τοποθέτησης κλιματιστικού στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας.
Θέμα 4ο: Έγκριση εξόδων συμμετοχής εργαζομένων στο Γ’ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Προσχολική Αγωγή.
Θέμα 5ο: Συζήτηση αιτημάτων για υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Θέμα 6ο: Συζήτηση αιτημάτων για υποστήριξη αθλητικών δράσεων.
Θέμα 7ο: Έγκριση υποστήριξης πραγματοποίησης εργασίας σπουδαστών Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. σε οικισμούς της Πάρου.
Θέμα 8ο: Έγκριση δαπάνης κινητής τηλεφωνίας.
Θέμα 9ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 107/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΚΖΟΡΔΩ-ΠΣ5) απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 10ο: Έγκριση παραχώρησης χώρων.
Θέμα 11ο: Θέματα που αφορούν την Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας».
Θέμα 12ο: Ανανέωση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών στο βιλβιοθηκονομικό πρόγραμμα Openabekt.
Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την εκγύμναση και διεύθυνση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Πάρου.
Θέμα 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Δημήτριος Αντιπαριώτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos