Συνεδρίαση Δ. Λ. Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου

01 Ιουνίου 2020 17:03

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού


Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 5/6/2020 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 2ο : Επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης του έργου « Έργα αποκατάστασης (Βελτίωσης) της Θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους του  υφιστάμενου μόλου του Α/Κ στο Πίσω Λιβάδι».

ΘΕΜΑ 3ο: Επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Λιμενικά έργα προστασίας Α/Κ Νάουσας νήσου Πάρου : Συμπληρωματικά έργα επέκτασης του προσήνεμου βόρειου μόλου για την βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού».

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Επισκευή και Συντήρηση υφιστάμενων σκιάδων».

ΘΕΜΑ 5ο : Πρόταση δωρεάς συγκροτήματος παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης στο Κέντρο Υγείας Πάρου για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19 και υποβολή αιτήματος για έγκριση στη ΔΥΠΕ.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου Έργα  Λειτουργίας – Βελτίωσης – Επέκτασης υφιστάμενου Αλιευτικού Καταφυγίου  στην Αλυκή Δ. Πάρου Ν. Πάρου.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση παραχώρησης χώρου εντός χερσαίας ζώνης για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων.

 
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου – Αντιπάρου

Καραχάλιος Σταύρος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos