Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

05 Ιουνίου 2020 18:33

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 5 του Ν. 4623/2019 και της εγκυκλίου 87/20-08-2019 (αρ.πρωτ 59646) του Υπουργείου Εσωτερικών


περί εκλογής Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 09-06-2020 και ώρα 19.00΄ στο χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:
Αποδοχή παραίτησης και εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου.
Εισηγητής: Πετρόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Πετρόπουλος Παναγιώτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos