Συνεδρίαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Πάρου στις 18 Σεπτεμβρίου

15 Σεπτεμβρίου 2020 13:41

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτόςτροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας, αλλά για τα μέλη του ΔΣ που δε θα μπορέσουν να έρθουν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1ο: Έγκριση πρώτου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑΣ ΥΠΑΚΟΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»

Θέμα2ο: Έγκριση δεύτερου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ»

Θέμα3ο: Έγκριση τρίτου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΡΥΟΥ»

Θέμα4ο: Έγκριση  δεύτερου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Θέμα5ο: Περαίωση εργασιών σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Προμελέτη έργων επέκτασης της δυναμικότητας της ΕΕΛ Μάρπησσας Πάρου» και οριστική παραλαβή της μελέτης

Θέμα6ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης των οικισμών Λεύκες – Κώστος & επέκταση της δυναμικότητας της ΕΕΛ Μάρπησσας Πάρου » στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέμα7ο: Συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου ως Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ.

Θέμα8ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Θέμα9ο: Αίτηση Δήμου Αντιπάρου για προγραμματική σύμβαση με την ΔΕΥΑΠ

Θέμα10ο: Έγκριση κόστους για επέκταση δικτύου στην περιοχή Κορακιές-Αγ. Ειρήνη στον Παρασπόρο

Θέμα11ο: Έγκριση αγοράς δύο καρτών SIM με δεδομένα.

Θέμα12ο: Ενεργοποίηση δυνατότητας ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω Web-banking και εξουσιοδότηση Προέδρου για τη διαχείριση τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos