Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

04 Μαρτίου 2021 17:13

Καλείσθε την 9η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών (YΠΕΣ ) ως προς την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου( ΙΔΟΧ) συνολικού ποσού 60.450,00€

 Θέμα 2ο Κατάργηση της τηλεομοιοτυπίας (FAX) και των λοιπών τηλεφωνικών συνδέσεων του Δήμου Πάρου και των Νομικών Προσώπων του.

Θέμα 3ο Έγκριση της αλλαγής του χαρακτηρισμού ενεργών παροχών και κατάργηση των ανενεργών παροχών που φέρουν τίτλο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ στο πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου Πάρου.

 Θέμα 4ο Συμπλήρωση της με αρ.35/2021(αρ.πρ.3395/26-02-2021) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 Θέμα 5ο Έγκριση ενεργοποίησης και ενσωμάτωσης των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Πάρου στην εφαρμογή της ΔΕΥΑΠ e-bill

Θέμα 6ο Καθορισμός όρων δημόσιας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos