Δήμος Πάρου - Εκπαίδευση σχολεία 2021 - Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικιάς

21 Σεπτεμβρίου 2021 13:55

Η Δημοτική μας Αρχή, συναισθανόμενη το χρέος της απέναντι στη νέα γενιά, από την έναρξη της θητείας της, ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της παιδείας, δρομολογώντας και υλοποιώντας έργα, εξασφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις, πραγματοποιώντας παρεμβάσεις και προσπαθώντας να εξασφαλίσει τις συνθήκες για μια απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία, με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

• Κύρια προτεραιότητα μας αποτελεί η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και ιδίως των παιδιών, τα οποία είναι το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.
• Ένα σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού του Τεχνικού Προγράμματος διατίθεται κάθε χρόνο για τη βελτίωση και συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων του νησιού και για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών.
• Επιπλέον, σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Περιφέρεια, ΕΣΠΑ, ΠΕΔ κλπ οι μελέτες, η υλοποίηση και η επίβλεψή τους γίνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.

Α. 'Εργα σε εξέλιξη
· Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικιάς

Τον Σεπτέμβριο, το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 162/2020 απόφαση, γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Πάρου.
Η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Γεωργίου Παροικιάς, όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, με συνολική επιφάνεια 14.637,12 τ.μ. περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους εξής προτεινόμενους όρους δόμησης: 1) ποσοστό κάλυψης 25%, 2) συντελεστή δόμησης 25%, 3) μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων στα 4 μέτρα για τα μονώροφα τμήματα, στα 7,5 μέτρα για τα διώροφα τμήματα , στα 9 μέτρα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (που θα χρησιμοποιείται και ως κλειστό γυμναστήριο με χώρο καλαθοσφαίρισης που απαιτεί ανάλογο ύψος) και στα 5 μέτρα για το υπόστεγο γυμναστικής, 4) μέγιστο αριθμό ορόφων δύο (2), 5) κατασκευή υπόγειων χώρων, υποχρεωτική πρασιά 8μ κ.α. Το παραπάνω σχέδιο προβλέπει επίσης την κατασκευή εσωτερικού δρόμου, τη δημιουργία πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους στα όρια του οικοπέδου και την πρόβλεψη παρόδιων θέσεων στάθμευσης.

Η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου αναμένεται για τη συνέχιση της διαδικασίας ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου Πάρου.
Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί οι παρακάτω εγκρίσεις: α) γεωλογικής καταλληλόλητας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, β) καταρχήν έγκριση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων Κεντρικής Ελλάδος, Αττικής και Κυκλάδων, γ) έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης από τη Δ/νση Δασών Ν. Κυκλάδων και δ) έγκριση περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου.
Επίσης, είμαστε στην τελική φάση για την υπογραφή του Συμβολαίου που θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του οικοπέδου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον Δήμο Πάρου, για να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του.

Ιστορικό ενεργειών για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΥ

Η μακρόχρονη προσπάθεια για την ανέγερσή του ξεκινάει το 2009 με την αγορά του οικοπέδου από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και αρχίζει να παίρνει μορφή από το 2012, όταν με την υπ’αρ. 442/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, εγκρίθηκε ο φάκελος της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ» αλλά λόγω έλλειψης πλήρους χρηματοδότησης, δεν κατέστη δυνατόν να δημοπρατηθεί η μελέτη.
Η προκήρυξη εκπόνησης των μελετών έγινε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, 3 χρόνια αργότερα στις 20.04.2015, και μετά την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης. Τα παραπάνω σηματοδότησαν μία σειρά ενεργειών που προβλέπονται για την εκτέλεση δημοσίων έργων ήτοι, την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, την έγκριση του συμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον έλεγχο νομιμότητας του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου.
Στη συνέχεια, το 2017, υπεγράφησαν οι συμβάσεις της Α’ φάσης για την προμελέτη του έργου με τους μελετητές, συνολικής δαπάνης 118.500 €, έγινε υποβολή των προμελετών, συντάχθηκε πρακτικό αξιολόγησής τους και υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν οι ενστάσεις επί του πρακτικού αξιολόγησης των προμελετών.

Τέλος, μετά την έγκριση της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου στις 26/11/2018, επιλέγει ο ανάδοχος του τελικού σταδίου των μελετών και υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ», τελικής δαπάνης 143.242,76 € (συμπεριλαμβανομένης ΦΠΑ), με έκπτωση 66,19%. Επισημαίνεται δε ότι σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας υπήρχαν ενστάσεις με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έκβασης.
Στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου προς το Δημοτικό Συμβούλιο επισημάνθηκαν επίσης η επιτακτική ανάγκη αποσυμφόρησης του Γυμνασίου Πάρου που σήμερα φιλοξενεί διπλάσιο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο αλλά και η αδυναμία εύρεσης νέων χώρων στέγασης και κατάλληλου οικοπέδου σε περιοχή εντός σχεδίου.

Με την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, η διαδικασία ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου Πάρου μπήκε σε νέα φάση ενεργειών όπως αυτή προβλέπεται στο κείμενο νομικό πλαίσιο, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών, την εξεύρεση χρηματοδότησης για την κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos