Σύγκληση Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

29 Ιουνίου 2022 19:17

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 29η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ στα γραφεία της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο χαρακτήρας της έκτακτης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου προκύπτει λόγω της έκδοσης απόφασης έγκρισης της 4ης Τροποποίησης της Πράξης «ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου “Η ΑΓΑΠΗ”» από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και του γεγονός ότι οι τρέχουσες συμβάσεις των εργαζομένων λήγουν την Πέμπτη 30/06/2022.

Θέμα 1ο: Έγκριση της απόφασης υλοποίησης υποέργου με ιδία μέσα βάσει της 4ης Τροποποίησης της Πράξης «ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου “Η ΑΓΑΠΗ”» με Κωδικό ΟΠΣ 5001749 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» (2293/23-06-2022) από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Θέμα 2ο: Ανανέωση συμβάσεων των εργαζομένων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κ.Η.Φ.Η.

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

 Δημήτριος Αντιπαριώτης

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos