Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

07 Οκτωβρίου 2022 14:57

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 11η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Τετάρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Γενικό προγραμματικό σχέδιο(master plan) για την αξιοποίηση του χώρου του Αγροκηπίου Παροικιάς» με τον αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης «Αειφόροι Νήσοι Α.Ε.»

Θέμα 3ο Αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη πάγιων αναγκών της υπό σύστασης ΥΔΟΜ του Δήμου Πάρου σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4954/2022 μέσω των επιλαχόντων της με αρ. 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Θέμα 4ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου απόρριψης παρεχομένων υπηρεσιών

Θέμα 5ο Αποδοχή ή μη ποσού για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών Νάουσας.

Θέμα 6ο Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Πάρου(2020)».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μάρκος Ι. Κωβαίος

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos