Εικαστική εγκατάσταση στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Πάρου

11 Αυγούστου 2020 14:27

Στo πλαίσιo του 3ου Φεστιβάλ Πάρου με τίτλο "Το Φεστιβάλ αλλιώς", η Δήμητρα Σκανδάλη δημιουργεί ένα νέο έργο-εγκατάσταση


στο βόλτο του αρχοντικού Κρίσπη. Φέρνοντας την κυκλαδική φύση μέσα στα στενά της Παροικιάς και ακόμα ίσως συμβολικά φέρνοντας τα «πάνω κάτω». Η εγκατάσταση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα μείνει στο σημείο μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Sun writing, Δήμητρα Σκανδάλη, 2020.

Πολύ συχνά η δουλειά της Δήμητρας Σκανδάλη εμπνέεται από τον χώρο στον οποίο εκτίθεται. Γίνεται μια χειρονομία εκτίμησης και ανάδειξης του μικρού και ασήμαντου, με έντονη την επιθυμία της επανεκτίμησης του, και της ανάδειξης της ομορφιάς του ή κάποιου άλλου συμβολισμού του. Η ανάγκη της αυτή πηγάζει από την εκάστοτε εμπειρία της με το συγκεκριμένο μέρος. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για το νησί στο οποίο μεγάλωσε.

Η αίσθηση του κυκλαδίτικου θερινού αγρού, του ξερού χωραφιού, του καυτού ήλιου που αφήνει το βαρύ και λαμπερό κίτρινο να κυριαρχεί παντού. Το καμένο από τον ήλιο και τη ζέστη άγριο στάχυ, μέσα στην πόλη. Πάνω από την πόλη. Το χωράφι από πάνω. Εκεί που δεν θα περίμενε κανείς ποτέ να το δει. Η καλλιτέχνιδα επιδιώκει να σηματοδοτήσει αυτή την εμπειρία του απροσδόκητου, της έκπληξης και του ανορθόδοξου. Μια εικόνα που αντικατοπτρίζει την εποχή που ζούμε και τον τρόπο που βιώνουμε το φετινό καλοκαίρι.

 

// For the 3d Paros Festival, with the title "The festival differently" Dimitra Skandali creates a new temporary site specific outdoors installation in the volt of the Krispis mansion. She brings Cycladic nature in the streets of Parikia and even perhaps symbolically aims to bring the "upside down". The installation is already in progress and it will remain in place until the 31th of August.

Sun writing, Dimitra Skandali, 2020.

Dimitra Skandali is very often inspired by the space where she exhibits. It becomes a gesture of appreciation honoring the small and insignificant, with a strong desire to re-evaluate it, and to highlight its beauty or symbolism. This need stems from her experience with the specific sites, and in this case, even more as this is the island where she grew up.

The feeling of the Cycladic summer, the dry field, the hot sun that leaves a heavy and bright yellow that dominates everywhere. Burned by the sun and the heat, dry fields of wild avena are brought in the city. Over the city. Fields from above. Where one would never expects to see it. The artist seeks to mark this experience of the unexpected, the surprised and the unorthodox. An image that reflects the season we live in and the way we experience this summer.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos