Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

03 Φεβρουαρίου 2023 14:17

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 7η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ανατροπή δεσμεύσεων δαπανών από κωδικούς του προϋπολογισμού της Κ.Δ.Π.Α.Π. έτους 2022

Θέμα 2ο: Δέσμευση ποσών των υποχρεωτικών δαπανών από κωδικούς του προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2023

Θέμα: 3ο: Χρονοδιάγραμμα απόδοσης χρηματοδότησης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2023 βάσει του άρθρου 259 του ΚΔΚ.

Θέμα 4ο: Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 5ο: Επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης Διοικητικού Υπαλλήλου (ΔΕ) μέσω ΑΣΕΠ με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Θέμα 6ο: Έγκριση δαπάνης κινητής τηλεφωνίας έτους 2023.

Θέμα 7ο: Αίτημα του Λιμεναρχείου Πάρου για διάθεση καταλύματος προς κάλυψη εποχικών αναγκών στελεχών του Λιμενικού Σώματος

Θέμα 8ο: Αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Νάουσας για δωρεάν παραχώρηση της Δημοτικής αίθουσας τεχνών «Αγ. Αθανάσιος» στη Νάουσα.

Θέμα 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos