Δήμος Αμοργού: Προκήρυξη για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

24 Μαϊος 2020 15:09

Δημοσιεύθηκε στις 18.05.2020 στο ΦΕΚ 15 τεύχος ΑΣΕΠ η προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής

, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας, για την εξυπηρέτηση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”

Για τον Δήμο μας έχουν προκηρυχθεί μία θέση ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΩΔ 558), μία θέση ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΚΩΔ 1021) και μία θέση ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (ΚΩΔ 1702)

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos