Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 - Psts.gr
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014 01:09

Όροι Χρήσης

O δικτυακός τόπος parianostypos.gr δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους παρακάτω όρους τους οποίους ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει με προσοχή πριν προβεί στη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η αποδοχή των όρων είναι απαραίτητη.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

To parianostypos.gr παρέχει στους επισκέπτες ή χρήστες του ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, επιλογών, σελίδων ή πηγών ποικίλου περιεχομένου σε συνδυασμό με διάφορα εργαλεία επικοινωνίας. Στις σελίδες του parianostypos.gr προβάλλονται κάθε μορφής και είδους διαφημιστικές προωθήσεις. Οι διαφημίσεις στο parianostypos.gr καθώς και οι κάθε μορφής παρεχόμενες υπηρεσίες του επί του παρόντος ή μέλλουσες διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης εκτός εάν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο χρήστης των υπηρεσιών του parianostypos.gr θα πρέπει να αποδεχτεί ότι οι υπηρεσίες παρέχονται αυτούσιες και ο parianostypos.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης των δεδομένων, ή την περιορισμένη χρονική διάρκεια ή την διαγραφή των δεδομένων ή οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών υπηρεσιών. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την πρόσβασή του στο parianostypos.gr και η πρόσβασή του αυτή μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς όπως σε παροχείς υπηρεσιών internet ή σε χρεώσεις χρόνου παραμονής στο internet. O χρήστης του parianostypos.gr έχει την αποκλειστική ευθύνη του προσωπικού του εξοπλισμού σε τεχνολογικά μέσα τα οποία του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του parianostypos.gr.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του parianostypos.gr οφείλει: α) να παράσχει αληθείς, έγκυρες, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις αιτήσεις για πρόσβαση στις υπηρεσίες του parianostypos.gr και β) να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη ενημερωμένα.


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

To parianostypos.gr προσφέρει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών αφότου αποδεχτούν τους όρους χρήσης του και ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής μέλους που έχει οριστεί από το parianostypos.gr. Αφότου ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής του ως μέλος, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) για την πρόσβασή του και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη του parianostypos.gr φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασή τους, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό τους (user account). Tα μέλη οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα το parianostypos.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και για οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Τα μέλη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της προσεκτικής χρήσης του λογαριασμού τους και της τυπικής εξόδου τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). To parianostypos.gr δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη οποιασδήποτε βλάβης ή ζημίας προκύψει από την αδυναμία των μελών να ακολουθήσουν και να σεβαστούν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού η διαγραφή του απο το χρήστη (μέλος) δεν είναι δυνατή.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

Είναι κατανοητό και αμοιβαίως αποδεκτό ότι ενώ το parianostypos.gr παρέχει στους χρήστες ή τα μέλη του την αναγκαία τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για τη δημοσίευση περιεχομένων, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, οι εικόνες, τα βίντεο, τα αρχεία και γενικότερα οποιοδήποτε περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο αυτό πηγάζει ή προέρχεται. Δηλαδή ο χρήστης ή το μέλος του parianostypos.gr φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το σύνολο οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει ή μεταφέρει και καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του parianostypos.gr. Το parianostypos.gr δεν είναι δυνατό να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες ή τα μέλη του μέσω των υπηρεσιών του, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακεραιότητα, την ακρίβεια την ποιότητα ή τη νομιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Ο χρήστης ή το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του parianostypos.gr μπορεί να εκτεθεί σε αναρτημένο περιεχόμενο που είναι παράνομο, ανήθικο ή και προσβλητικό. Το parianostypos.gr δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη σε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύπτουσα από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται και καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες και τα μέλη στις υπηρεσίες του parianostypos.gr. Αν το parianostypos.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί βλάβη ή ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει άμεσα το περιεχόμενο αυτό και επιπλέον να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ή του μέλους που παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του parianostypos.gr για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του parianostypos.gr.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του παριανοστυπος.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του parianostypos.gr.
11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών)
Ο χρήστης/μέλος του parianostypos.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το parianostypos.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το parianostypos.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του parianostypos.gr. Επίσης, το parianostypos.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το parianostypos.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο parianostypos.gr, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του parianostypos.gr
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.


ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο χρήστης ή μέλος που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του parianostypos.gr για να αναρτά ή να δημοσιεύει δεδομένα, πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, βίντεο κ.ά. παρέχει την άδεια στο parianostypos.gr να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για λόγους διαφημιστικής προώθησης για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του parianostypos.gr. O χρήστης ή μέλος του parianostypos.gr που αναρτά ή δημοσιεύει οποιοδήποτε περιεχόμενο (δεδομένα, πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, βίντεο κ.ά) συναινεί στην ανάρτηση ή δημοσίευση διαφημίσεων από το parianostypos.gr στις σχετικές υπηρεσίες του.

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης ή μέλος του parianostypos.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το parianostypos.gr και τους συνεργάτες του σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων εξαιτίας του περιεχομένου που ο χρήστης ή μέλος έχει αναρτήσει ή δημοσιεύσει μέσω των υπηρεσιών του parianostypos.gr.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

To parianostypos.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ένα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες ή τα μέλη. Ο λογαριασμός του μέλους διαγράφεται αυτόματα όταν μετά την παρέλευση έξι μηνών δεν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του parianostypos.gr. Μετά τη διαγραφή απελευθερώνεται το «Όνομα χρήστη» με αποτέλεσμα να μπορεί να δεσμευτεί από οποιοδήποτε νέο μέλος του parianostypos.gr.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης ή το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το parianostypos.gr φέρει το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή να διακόψει την παροχή του περιεχομένου του στους χρήστες ή τα μέλη που θεωρεί ότι έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To parianostypos.gr δεν φέρει καμία εύθύνη για την επικοινωνία του χρήστη ή του μέλους με τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο parianostypos.gr ούτε φέρει ευθύνη για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Το σύνολο των περιεχομένων του parianostypos.gr (κείμενα, εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες) όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες του και γενικότερα όλα τα αρχεία του, τα κατατεθειμένα σήματα και τα σήματα των υπηρεσιών του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του parianostypos.gr που προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού δικαίου και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Κανένα από τα παραπάνω δεν μπορεί συνεπώς είτε εν μέρει είτε συνολικά να γίνει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής ή αναδημοσίευσης. Απαγορεύεται επίσης να «φορτωθεί» , ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται μόνο η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για προσωπική αποκλειστικά και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται πάντοτε η ένδειξη προέλευσης του περιεχομένου από το parianostypos.gr ώστε να μην θίγονται κατά κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα περί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες του parianostypos.gr και φέρουν τα σήματα των οργανισμών, των εταιρειών, των φορέων, των ενώσεων ή εκδόσεών τους αντίστοιχα, αποτελούν αποκλειστικά δική τους πνευματική ιδιοκτησία, συνεπώς οι παραπάνω φορείς φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης ή μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν έχει το δικαίωμα να αναπαράγει, να αντιγράφει, να πωλεί ή να μεταπωλεί και να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του parianostypos.gr.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

To parianostypos.gr δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης ή το μέλος των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή περιεχομένων του parianostypos.gr. Σε οποιαδήποτε περίπτωση συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου ο χρήστης ή το μέλος προβαίνει στη χρήση των περιεχομένων του parianostypos.gr με αποκλειστικά δική του ευθύνη και πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του parianostypos.gr παρέχονται αυτούσια χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή συνεπαγόμενη με οιονδήποτε τρόπο. To parianostypos.gr σύμφωνα με το νόμο αρνείται οποιαδήποτε εγγύηση εκπεφρασμένη ή συνεπαγόμενη συμπεριλαμβανομένης, όχι όμως περιοριζόμενης σε αυτό, αυτής που συνεπάγεται την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. To parianostypos.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα προσφέρονται χωρίς διακοπή ή σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. To parianostypos.gr δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά διατίθενται στη διάθεση των χρηστών ή μελών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια στοιχεία. To parianostypos.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των σελίδων, υπηρεσιών ή περιεχομένων ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων οφείλει να το αναλάβει ο επισκέπτης ή ο χήστης και σε καμία περίπτωση το parianostypos.gr.

AΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο ή οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο parianostypos.gr αποτελούν προσφορά προς τους επισκέπτες ή τους χρήστες του parianostypos.gr και γενικότερα μια προσφορά προς τους χρήστες του internet και δεν θα πρέπει να λαμβάνονται ως έγκυρες πληροφορίες ή ως συμβουλές, ούτε σε καμία περίπτωση υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την διενέργεια ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το parianostypos.gr συλλέγει, επεξεργάζεται και διανέμει το περιεχόμενό του χωρίς όμως να εγγυάται σε καμία περίπτωση την επάρκεια, την πληρότητα ή αρτιότητα και γενικότερα την καταλληλότητα αυτού και την απουσία πιθανών λαθών καθώς τρίτοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) συμμετάσχουν στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή περιεχομένων. Επομένως, οι επισκέπτες ή χρήστες του parianostypos.gr προβαίνουν στη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν την σχετική ευθύνη να διασταυρώσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες από το parianostypos.gr.


ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Το parianostypos.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν ελέγχει επίσης ούτε την πληρότητα ή την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων websites ή σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» hyberlinks ή διαφημιστικών banners. Επομένως, σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους, ο επισκέπτης ή ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites ή σελίδες. Αυτά είναι αποκλειστικά υπεύθυνα κατά ακέραιο τρόπο για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το parianostypos.gr σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites ή των σελίδων στα οποία παραπέμπει ούτε συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο.


ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Το parianostypos.gr προσφέρει στους επισκέπτες ή χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των μετεχόντων στην ψηφοφορία καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το parianostypos.gr με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις απόψεις της κοινής γνώμης για το συγκεκριμένο ζήτημα που τέθηκε σε ψηφοφορία. Το parianostypos.gr διατηρεί κατά αποκλειστικό τρόπο το δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των παραπάνω στοιχείων της ψηφοφορίας και τα συμπεράσματα στα οποία προβαίνει αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το parianostypos.gr ορίζει τους ειδικούς όρους για την συμμετοχή των επισκεπτών ή μελών του στην διαδικασία ψηφοφορίας και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παραπάνω προϋποθέσεις και όροι της χρήσης του δικτυακού τόπου parianostypos.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων σε καμία περίπτωση. Οι παραπάνω όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του parianostypos.gr και του επισκέπτη ή χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει αποκλειστικά αυτούς. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παραπάνω όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί μέρος της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει η kostoday.com, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου psts.gr. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το psts.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του psts.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του psts.gr .
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το psts.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του psts.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το psts.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και β) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το psts.gr , δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του psts.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το psts.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
• Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το psts.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το psts.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του psts.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το psts.gr ..
• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο psts.gr , προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Το psts.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

COOKIES
Το psts.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του psts.gr . Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του psts.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του psts.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του psts.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του psts.gr , είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του psts.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

'ΔΕΣΜΟΙ' (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το psts.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το psts.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο psts.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το psts.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του psts.gr .

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Επισκέπτες/χρήστες του psts.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του psts.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το psts.gr . Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το psts.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του psts.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το psts.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του psts.gr ..

 

Κατηγορία ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στην κατάψυξη μπαίνει ολόκληρη η χώρα σταδιακά από τις πρωινές ώρες της Τρίτης 30/12. Ο φετινός χειμώνας μας δείχνει τις μέρες αυτές για πρώτη φορά τα δόντια του και το 2014 φαίνεται να μας

Κατηγορία ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ώρες αγωνίας για το κόσμο και τους συγγενείς τους που βρίσκονται μέσα στο πλοίο Norman Atlantic.Εκτός όμως από τους επιβάτες υπάρχει και το

Κατηγορία ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 17:49

Συλλήψεις σε Μύκονο και Θήρα

Στις 28-12-2014 το μεσημέρι συνελήφθη στη Μύκονο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου ένας 68χρονος ημεδαπός γιατί ημέρα Κυριακή, εκτελούσε

Κατηγορία ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στους επτά ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών του Norman Atlantic, μετά τον εντοπισμό, άλλων δυο πτωμάτων, σήμερα, όπως μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ και επιβεβαιώνει με ανάρτησή της στο διαδίκτυο η ιταλική

Κατηγορία ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Δήμαρχος Σίφνου Ανδρέας Μπαμπούνης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σίφνου, οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας

Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα , 29-12-2014 , η τελευταία συνεδρίαση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ν. Αιγαίου για το 2014.

Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας,

Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών πολιτικής προστασίας, μετέβη σήμερα (29/12/2014), στην Κέρκυρα, ο

Κατηγορία ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύμφωνα με το αρμόδιο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Ρώμης, επιβεβαιώνεται ο εντοπισμός τεσσάρων (04) σορών από ιταλικό Ελικόπτερο, στη θαλάσσια περιοχή του συμβάντος.

Κατηγορία ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σελίδα 1 από 2

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos