Χορήγηση παρέκκλισης για την ανέγερση του νέου διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου, στη θέση «Φυρόγια»

06 Αυγούστου 2013 15:56

Με την επιστολή μας αυτή επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδείξατε αλλά

και για το συνολικό χειρισμό από μέρους σας του θέματος της χορήγησης της απαιτούμενης παρέκκλισης, ως προς το ποσοστό κάλυψης και τις πλάγιες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου στη θέση «Φυρόγια», για την ανέγερση του νέου διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου.

Η υπογραφή της με αρ. πρωτ. 37931/8896/02-08-2013 απόφασης, με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία χορήγησης της παραπάνω παρέκκλισης, αποτελεί ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα στο δρόμο για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου για τον τόπο μας έργου, το οποίο θα δώσει οριστική και μακροπρόθεσμη λύση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τα σχολεία μας.

Ευελπιστώντας ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία ένταξης σε χρημα-τοδοτικό πρόγραμμα, για να προχωρήσουμε πλέον στη φάση της δημοπράτησης, σας ευχαρι-στούμε και πάλι.

Με εκτίμηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos