Δρομολόγια λεωφορείων από 02/06/2018 έως 15/06/2018

31 Μαϊος 2018 17:01

Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια

Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο- Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
07.30*, [10.40 έως Λεύκες], 12.10*, 14.15*, 16.10*, 18.00*, 20.00

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά- Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο- Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, [11.00 από Λεύκες], 11.40, 13.05*, 15.10*, 17.25*, 21.00

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 09.30, 10.00*, 10.40, 11.45, 12.10, 13.00, 13.55*, 14.15, 15.00, 16.10, 17.40, 19.10, 20.00, 21.10, 22.10, 23.10
Σαββατοκύριακο: 07.25*, 09.00, 09.30, 10.00*, 10.40, 11.45, 12.10, 13.00, 13.30, 14.15, 15.00, 16.10, 17.40, 19.10, 20.00, 21.10, 22.10, 23.10

Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40, 08.10*, 09.30, 10.30, 11.00*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 16.30, 17.05, 18.00, 19.30, 20.05, 20.30, 21.30, 22.30
Σαββατοκύριακο: 07.40, 09.30, 10.30, 11.00*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 16.30, 17.05, 18.00, 19.30, 20.05, 20.30, 21.30, 22.30

*Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.00>, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.40, 20.10^, 23.10^
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 11.00>, 12.10, 14.15, 16.10^, 17.40, 20.10^, 23.10^

Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40, 09.10>, 11.25, 14.05, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40, 23.40
Σαββατοκύριακο: 07.40*, 09.10>, 11.25, 12.40, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40, 23.40

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30, 09.10, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40^, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10
Σαββατοκύριακο: 07.10^, 09.10, 10.15, 11.10, 12.10, 13.10, 14.15, 15.10, 16.10, 17.40^, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25, 12.25, 13.45*, 14.25>, 15.25, 16.25*, 17.30, 18.25, 20.25^, 21.25, 22.25, 23.25*
Σαββατοκύριακο: 07.50, 09.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25>, 15.25, 16.25*, 17.30, 18.25, 20.25^, 21.25, 22.25, 23.25*

* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου

Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.30, 10.40, 11.45, 13.55, 15.00, 23.10
Σαββατοκύριακο: 09.30, 10.40, 11.45, 13.30, 15.00, 23.10

Από Νάουσα προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.50, 11.00, 12.05, 14.15, 15.20, 23.30
Σαββατοκύριακο: 09.50, 11.00, 12.05, 13.50, 15.20, 23.30

Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
06.55, 10.30, 16.30, 19.30

Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30, 08.45, 11.00, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40, 20.10, 23.10
Σαββατοκύριακο: 07.30, 08.45, 11.00, 14.15, 16.10, 17.40, 20.10, 23.10

Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45, 09.15, 11.15, 13.55, 14.35, 16.30, 18.15, 20.30, 23.30
Σαββατοκύριακο: 07.45, 09.15, 11.15, 12.30, 14.30, 16.30, 18.15, 20.30, 23.30

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
08.55, 13.05, 15.10, 17.25

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 06.55

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30, 10.40, 12.10, 13.55, 14.15, 16.10, 18.00
Σαββατοκύριακο: 07.30, 10.40, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 18.00

Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.35, 09.05>, 11.30, 14.10, 14.45, 16.45, 18.05*, 20.45, 23.45
Σαββατοκύριακο: 07.35*, 09.05>, 11.30, 12.45, 14.45, 16.45, 18.05*, 20.45, 23.45

Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.00>, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.40, 20.10^, 23.10^
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 11.00>, 12.10^, 14.15^, 16.10^, 17.40, 20.10^, 23.10^

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικία
07.45, 09.30, 11.05, 12.05, 13.40, 15.40, 18.00, 21.30

Από Κώστο προς Δρυό
07.45*, 12.25*, 14.30*, 16.15*, 18.15*, 20.15

* Άσπρο Χωριό

Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
07.35, 09.20, 11.55, 13.30, 15.30, 17.50, 21.20

Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
07.30, 10.50, 16.50, 19.50

Από Πρόδρομο προς Δρυό
07.55, 10.05, 11.15, 12.35, 14.40, 15.30, 16.30, 18.25, 20.25

Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
07.30, 09.15, 11.50, 13.25, 15.25, 17.45, 21.15

Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό
08.00, 11.15, 12.40, 14.45, 16.30, 18.30, 20.30

Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
07.25, 09.15, 11.50, 13.25, 15.25, 17.45, 21.15

Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
07.20, 10.45, 16.45, 19.45

Από Μάρπησσα προς Δρυό
08.00, 10.10, 11.15, 12.40, 14.45, 15.35, 16.35, 18.30, 20.30

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
09.10, 11.45, 13.20, 15.20, 17.40, 21.10

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
07.15, 10.40, 16.40, 19.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
08.05, 10.15, 11.20, 12.45, 14.50, 15.40, 16.40, 18.35, 20.35

Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
09.10, 11.45, 13.20, 15.20, 17.40, 21.10

Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
07.15, 10.40, 16.40, 19.40

Από Λογαρά προς Δρυό
08.05, 10.15, 11.20, 12.45, 14.50, 15.40, 16.40, 18.35, 20.35

Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00, 09.35, 11.35, 12.35, 14.20, 14.55, 15.35, 16.55, 17.40, 18.35, 20.55, 21.35, 22.35, 23.55
Σαββατοκύριακο: 08.00, 09.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.55, 15.35, 16.55, 17.40, 18.35, 20.55, 21.35, 22.35, 23.55

Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 07.30, 08.45, 09.10, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 15.10, 16.10, 17.40, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 09.10, 10.15, 11.10, 12.10, 13.10, 14.15, 15.10, 16.10, 17.40, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10

Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.40, 14.15, 14.45, 16.50, 17.50, 20.50, 23.50
Σαββατοκύριακο: 07.20, 08.55*, 11.40, 14.50, 16.50, 17.50*, 20.50, 23.50

Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.00, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.40, 20.10, 23.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 11.00, 12.10^, 14.15^, 16.10^, 17.40, 20.10, 23.10

^ Mέσω Βουτάκου-Αλυκής
* Mέσω Αλυκής- Βουτάκου

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
07.10, 10.15, 16.15, 18.15

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
10.30, 16.30, 18.30

Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικία
09.00, 11.25, 17.15, 19.30

Από Λεύκες προς Παροικία
07.35, 09.25, 11.00, 12.00, 13.35, 15.35, 17.55, 21.25

Από Λεύκες προς Δρυό
07.50*, 12.30*, 14.35*, 16.25*, 18.20*, 20.20

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
09.00, 11.40, 13.05, 15.10, 17.25, 21.00

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
07.00, 10.30, 16.30, 19.30

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
09.05, 11.40, 13.15, 15.15, 17.35, 21.05

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
07.10, 10.35, 16.35, 19.35

*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos